Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARKETINGNALEGALU.PL

 

Co to jest za dokument?

W tym dokumencie znajdziesz informacje na temat warunków korzystania ze sklepu internetowego na moim blogu marketingnalegalu.pl oraz dokonywania w nim zakupów. Jestem miłośnikiem przejrzystego języka (co zapewne wiesz, jeśli czytasz moje artykuły), więc ten regulamin nie będzie wyjątkiem. Pomimo swojego „nieprawniczego” brzmienia, określa on jednak treść umowy jaką zawierasz dokonując zakupu w moim sklepie.

 • Kto prowadzi ten sklep internetowy?

Sklep prowadzę ja 😊…czyli Piotr Wódkowski,  moja firma to Piotr Wódkowski Kancelaria Radcy Prawnego, a jej siedziba mieści się w Toruniu (87-100) przy ul. Łokietka 5. Firma posiada NIP 8883034696 i jest została zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To właśnie ja jestem drugą stroną umów (jako usługodawca), które zawierasz korzystając ze sklepu.

Posiadam tytuł radcy prawnego przyznany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o radcach prawnych. Należę do samorządu zawodowego radców prawnych. Zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem Tr-1292 przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu. Jestem zobowiązany do przestrzegania Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego pełną treść znajdziesz tutaj: https://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/

 • Jak możesz kontaktować się z nami? Jak będziemy kontaktować się z Tobą?

Możesz kontaktować się ze mną na następujące sposoby: pod adresem mailowym piotr@piotrwodkowski.pl, pod numerem telefonu 785-212-507 oraz pod adresem korespondencyjnym ul. Łokietka 5, 87-100 Toruń

Ja z kolei będę komunikować się z Tobą mailowo, telefonicznie, przez korespondencję pocztową oraz przez formularze na mojej stronie.

 • Kto może dokonać zakupu w naszym sklepie?

Ze specyfiki oferowanych w sklepie usług wynika, że są one dostępne wyłącznie dla przedsiębiorców. Jeśli chcesz dokonać zamówienia jako osoba indywidualna, musisz to zrobić kontaktując się ze mną bezpośrednio (dane znajdziesz w pkt. 2).

 • Jakie wymagania techniczne musisz spełnić, aby korzystać ze sklepu?

Żeby korzystać ze sklepu musisz posiadać urządzenie komputerowe (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon) z dostępem do Internetu, wyposażone w przeglądarkę internetową z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies.

 • Jakie zagrożenia mogą towarzyszyć korzystaniu ze Sklepu? Jakie zabezpieczenia stosujemy? Co Ty możesz zrobić, aby zminimalizować ryzyko?

Korzystanie ze sklepu wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami, takimi jak próba podszycia się pode mnie przez inne osoby i wyłudzenia w ten sposób od Ciebie danych lub pieniędzy lub próba bezprawnego przechwycenia komunikacji pomiędzy Tobą a moim sklepem.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tych zagrożeń, o których mowa wcześniej, stosuję różne zabezpieczenia, w tym w szczególności certyfikat SSL, który zapewnia szyfrowanie komunikacji pomiędzy Tobą a mną (czyli uniemożliwia jej „odczytanie” przez innych użytkowników Internetu), a także pozwala Ci zweryfikować, czy strona na której jesteś, na pewno należy do mnie.

Ty też możesz poczynić pewne kroki, które zwiększą Twoje bezpieczeństwo. Zawsze uważnie weryfikuj, czy na pewno znajdujesz się w na mojej stronie – sprawdź dokładnie, czy w adresie strony nie ma żadnych literówek oraz czy przy adresie jest symbol zielonej kłódki. Korzystaj ze sprzętu komputerowego zabezpieczonego programem antywirusowym i firewallem oraz unikaj korzystania z publicznych, niezabezpieczonych hasłem sieci WIFI. Nigdy nie podawaj swoich danych logowania do konta w sklepie innym osobom.

 • Czego nie możesz robić korzystając ze sklepu? Z jakimi konsekwencjami możesz się liczyć, jeśli naruszysz te zakazy?

Korzystając ze sklepu oraz komunikując się z nami nie wolno Ci dostarczać treści bezprawnych, podejmować działań destabilizujących działanie sklepu oraz podawać nieprawdziwych danych. W przypadku naruszenia tych zakazów, mogę pozbawić Cię prawa do korzystania ze sklepu.

 • Jak dokonać zakupu w moim sklepie?

Zakupu dokonujesz bez rejestracji, klikając „dodaj do koszyka” na podstronie produktu, a następnie klikając „przejdź do kasy”, a na końcu podając wymagane dane osobowe, wybierając metodę płatności oraz klikając „zamów i zapłać”. Jeśli dodasz jakiś produkt do koszyka, nie finalizując zakupu, możesz wrócić do koszyka klikając ikonę wózka zakupowego na górnym pasku strony. Po zatwierdzeniu zakupu, na maila otrzymasz jego potwierdzenie.

 • Jak i kiedy płacisz za usługę? Czy wystawię Ci fakturę?

Płatności za usługę musisz dokonać przed rozpoczęciem jej wykonywania, nie później niż w terminie 7 dni,  za pomocą szybkich przelewów online tPay.com obsługiwanych przez Krajowy Integrator Płatności S.A. (ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań). W przeciwnym wypadku może ono zostać w całości lub części anulowane. Po dokonaniu płatności wystawiam Ci fakturę VAT.

 • W jaki sposób następuje realizacja usługi?

Swoje usługi świadczę w formie zdalnej. W terminie 2 dni roboczych od chwili dokonania zapłaty, skontaktuję się z Tobą (telefonicznie lub e-mailem) w celu uzgodnienia terminu dokonania usługi i przedstawię Ci listę informacji, materiałów oraz dokumentów, których potrzebuję do wykonania usługi. Usługa zostanie zrealizowana maksymalnie w terminie 30 dni od chwili ich przedstawienia. Jeśli świadczenie usługi obejmuje czynności, które wymagają oczekiwania na działanie sądu, organu lub innej osoby trzeciej, na co ja nie mam wpływu, czasu tego oczekiwania nie wlicza się do terminu wykonania usługi.

 • Jakie Ty masz obowiązki w trakcie realizacji usługi? Co stanie się, jeśli nie będziesz się z nich wywiązywać?

Abym mógł wykonać usługę, musisz ze mną współpracować – tj. dostarczać we wskazanych przeze mnie terminach niezbędnych dla załatwienia sprawy kompletnych i prawdziwych informacji, materiałów i dokumentów, o które Cię poproszę, a także wnosić nakazane prawem opłaty sądowe oraz urzędowe. Musisz także bez zbędnej zwłoki dokonywać akceptacji moich prac lub zgłaszać ewentualne poprawki (jednokrotnie; nie mogą one wynikać z podania przez Ciebie błędnych informacji lub ze zmiany Twojej decyzji). Jeśli nie wypełnisz tych obowiązków w terminie 3 miesięcy od chwili rozpoczęcia świadczenia usługi, mogę odmówić Ci jej dokończenia, bez prawa do zwrotu wynagrodzenia. Wydam Ci wtedy rezultat moich prac, ukończonych w takim stopniu, w jakim byłem w stanie zrobić to bez Twojej kooperacji.

 • Jaka jest moja odpowiedzialność za świadczone usługi?

Mam obowiązek dostarczyć Ci pełnowartościową usługę, zgodną z zawartą umową. Jeśli tego nie zrobię, ponoszę wobec Ciebie odpowiedzialność za poniesioną szkodę. Pamiętaj, że podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla radców prawnych.

 • Jak możesz złożyć reklamację?

Jeśli masz zastrzeżenia, co do funkcjonowania sklepu lub świadczonej usługi, możesz złożyć reklamację pisemnie lub e-mailowo, za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 2. W reklamacji wskaż swoje dane, usługę, do której masz zastrzeżenia oraz opis tych zastrzeżeń, a także opisz swoje żądanie w związku z reklamacją. Aby ułatwić mi pracę, proszę Cię także o wskazanie numeru zamówienia lub numeru faktury. Twoją reklamację rozpoznam i poinformuję Cię o mojej decyzji, w terminie 14 dni od jej złożenia. Jeśli nie będę tego w stanie zrobić w tym terminie, poinformuję Cię o tym, jakie są tego powody. Jeśli rozpoznanie reklamacji w tym terminie jest niemożliwe, poinformuję Cię o tego powodach oraz wskażę nowy termin rozpoznania reklamacji, nie dłuższy niż kolejne 14 dni.

 • Jak możesz zrezygnować z dokonanych zakupów? Kiedy nie możesz tego zrobić? Co wiąże się z odstąpieniem od umowy?

Jeśli dokonujesz zakupów jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nie zawierasz umowy jako „zawodowiec” (w uproszczeniu byłoby tak w sytuacji, gdybyś zajmował/a się świadczeniem usług prawnych), to od 1 stycznia 2021 przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, czyli rezygnacji z zawartej umowy, bez podawania przyczyn. Odstąpienie oznacza powrót do takiego stanu, jakbyś nigdy nie zawarł/a umowy –  muszę zwrócić Ci wszelkie wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni (taką samą drogą, jak je wpłaciłeś/aś).

Odstąpienia możesz dokonać informując mnie o tym pisemnie lub e-mailowo za pomocą danych kontaktowych, które znajdziesz w pkt. 2. Do zachowania terminu wystarczy samo wysłanie oświadczenia Odstąpienie może Ci ułatwić specjalny formularz, który znajdziesz na końcu regulaminu, jednak nie musisz z niego korzystać. Proszę Cię aby w oświadczeniu o odstąpieniu umieścić numer zamówienia.

Pamiętaj jednak, że w związku z odstąpieniem możesz ponieść pewne koszty. Będziesz zobowiązany/a do zapłaty częściowej wartości usługi, jeśli częściowo wykonam ją do chwili, gdy otrzymam Twoje oświadczenie.

Są takie sytuacje, kiedy nie będziesz mieć prawa do rezygnacji z umowy. Będzie się tak działo, gdy zamówisz u mnie usługę, która zostanie wykonana w całości, zanim odstąpisz od umowy, a Ty wcześniej wyrazisz zgodę na rozpoczęcie jej wykonywania przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 • Kiedy ja mogę odstąpić od umowy z Tobą?

Mogę odstąpić od umowy w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia przez Ciebie wszystkich żądanych przeze mnie informacji niezbędnych do realizacji usługi, jeśli na ich podstawie stwierdzę, że już na pierwszy rzut oka realizacja zamówionej usługi nie jest możliwa ze względów prawnych lub też, gdy poziom skomplikowania znacznie przekracza poziom typowy dla spraw danego typu. Wtedy również proponuję Ci wykonanie usługi na innych, indywidualnie uzgodnionych warunkach.

 • Co, jeśli z przyczyn niezależnych ode mnie, po analizie, okaże się, że usługi nie da się wykonać?

Mogą wystąpić takie sytuacje, w których realizacja usług nie będzie możliwa ze względów prawnych, które są niezależne ode mnie. Najlepszym przykładem jest tutaj sytuacja, w której zlecasz mi zarejestrowanie określonego znaku towarowego, który według mojej opinii nie nadaje się do rejestracji albo też sytuacja, gdy zlecisz mi działania w sprawie, w której mam konflikt interesów (np. musiałbym występować przeciwko innemu swojemu klientowi albo osobie, z którą łączą mnie relacje rodzinne). W takiej sytuacji informuję Cię o alternatywnych możliwościach załatwienia sprawy, jeśli takowe istnieją (co może wiązać się ze zmianą naszej umowy odnośnie wynagrodzenia), a jeśli nie zgodzisz się na nie albo też nie ma takich możliwości, odstępuję od umowy. Zatrzymuję stosowną do nakładu pracy część wynagrodzenia (w proporcji w jakiej pozostaje czas potrzebny na analizę, do czasu potrzebnego na całkowite wykonanie usługi – zazwyczaj 1/3) za dokonanie analizy (która też jest elementem usługi, nawet jakby jej wykonanie było możliwe), a resztę zwracam Tobie w terminie 7 dni. Nie robię tego, jeśli niemożliwość wykonania usługi była dla mnie widoczna na pierwszy rzut oka (patrz pkt 14).

 • Jak mogę dokonać zmiany regulaminu?

Może zdarzyć się tak, że dokonam zmiany tego regulaminu. Robię to poprzez ogłoszenie na mojej stronie nowego brzmienia regulaminu. Po 15 dniach od takiego powiadomienia, wprowadzone zmiany zaczynają obowiązywać – nie pogorszą one jednak w żaden sposób Twojej sytuacji odnośnie wcześniej dokonanych zakupów.

 • Co możesz zrobić, jeśli wystąpi nami jakiś spór?

Jeśli nie dojdziemy do porozumienia w drodze negocjacji, możesz oczywiście skorzystać z drogi sądowej, natomiast jest to tylko jeden z wariantów. Warto przemyśleć skorzystanie z zasadniczo tańszych i szybszych pozasądowych sposobów rozstrzygania takich sporów – np. z mediacji lub arbitrażu – bardzo chętnie zgodzę się na taki sposób rozpoznania sporu. Jeśli nie uzgodnimy inaczej, spór rozpozna Ultima Ratio Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania.

 • Co jeszcze musisz wiedzieć?

Jestem do Twojej dyspozycji! Jeśli po przeczytaniu tego dokumentu, cokolwiek odnośnie warunków świadczenia usług jest dla Ciebie niejasne, bez wahania skontaktuj się ze mną za pomocą danych wskazanych w pkt. 2

 

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Piotr Wódkowski Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Łokietka 5, 87-100 Toruń, piotr@piotrwodkowski.pl

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.